<Knut-Olav Hoven>

Hei! Mitt navn er Knut-Olav Hoven.

  • Bilde av Knut-Olav Hoven i snø og dekt av snø
    Knut-Olav Hoven
  • Jeg er en programmerer og systemutvikler. I tillegg har jeg begynt å se stor nytte i strukturerte metadata, og stadig mer av jobben går med på strukturering av metadata for å koble data og systemer sammen.

    Jeg jobber i NRK som programmerer, systemarkitekt og "metadatahue". Der programmerer jeg stort sett Java og har bidratt på utviklingsprosjekter som Programspilleren (TV og radio på nett), Tekst-TV, BitTorrent, og med integrasjon mellom produksjons- og arkivsystemer ved hjelp av strukturerte metadata.

  • Fritiden går som regel med til data, film og venner, og aller helst gjerne en god kombinasjon av dette.

    bloggen min har jeg skrevet om mye rart, som personlige historier, profesjonelle erfaringer og tilfeldige utbrudd av frustrasjon over små, idiotiske ting.


Profiler på Internett

Jeg har en masse online-profiler her og der. Her er et utvalg:

... samt noen mindre (les: aldri) brukte profiler...


Diverse prosjekter

PageRank