Alt om ingenting og litt i mellom En blogg av Knut-Olav

Innlegg merket med 'Teknologi'

English-posts · Teknologi

FreeBSD top of network connections

2. oktober 2012 · Comments Off

To view the active connections in FreeBSD, which might be a very good debugging/overview tool for a router, one can use ipfstat -t. This will output something like this: Source IP Destination IP ST PR #pkts #bytes ttl 10.1.1.100,1052 199.47.216.148,80 4/4 tcp 37860 6446150 119:59:07 10.1.1.100,17500 255.255.255.255,17500 0/0 udp 11681 1740469 1:55 10.1.1.100,17500 10.1.1.255,17500 0/0 [...]

[Les mer →]

Emneord: · ,

English-posts · Teknologi

Finding which Windows process uses what IP socket

2. oktober 2012 · Comments Off

To find out which application uses what IP port on a Windows, both open listening sockets and open connections, you can use netstat with some options and then grep for the port number, or findstr as it’s called in Windows world. netstat -ano | findstr “:xxxx” This outputs something like this: Aktive tilkoblinger Prot. Lokal [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

English-posts · Jobb · Teknologi

KMail – Use GSSAPI for authentication to IMAP account

21. september 2012 · Comments Off

On a freshly installed Debian testing with KDE desktop, i set up KMail to read email from our corporate MS Exchange server using the IMAP protocol. The curiosity in me wanted to check out GSSAPI for authentication, but the IMAP server replied with SASL(-4): no mechanism available: no worthy mechs found. Of course, I need [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

English-posts · Teknologi

Redshift – a Linux tool for late nights

6. september 2012 · Comments Off

Redshift is a nice Linux tool for adjusting the color temperature of the screen according to time of the day. At night this tool makes the screen a bit warmer, so your eyes wont “hurt” so much of the otherwise so bright display of your desktop background, browser or editor. You provide the tool with [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

Programmering

MIME Multipart, boundary og linjeskift

3. august 2012 · Comments Off

MIME Multipart-meldinger er kresne og er vanskelige å håndkode. Det er allikevel mulig å håndkode dem hvis man har god nok teksteditor (som kan vise kontrolltegn som linjeskift) og god tålmodighet og tunga rett i munnen. MIME-meldinger krever CRLF-endinger på linjene før og etter boundary-kodene og etter hver MIME-header. I eksempelet nedenfor representeres hvert linjeskift [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , ,

English-posts · Server · Teknologi

Cryptic error message from Courier IMAP server – Permission Denied

2. juli 2012 · Comments Off

I have debugged this error message for the last couple of days. Jul 1 23:11:56 lance imapd: LOGIN, user=knut-olav@hoven.ws, ip=[::ffff:AAA.BBB.CCC.DDD], port=[48700], protocol=IMAP Jul 1 23:11:56 lance imapd: knut-olav@hoven.ws: Permission denied The solution was pretty simple. The /tmp folder had bad permissions. This server was only meant for hosting email services, so bad permissions on /tmp [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , , ,

Teknologi

Bringing an old Dreambox DM-7000 back to life

18. september 2011 · Comments Off

A long time ago, in a … no, really, I can’t remember how long ago it was… but a long time ago I bought a Dreambox DM-7000-C, a 4 headed satellite dish and got a lot of channels. That was a fun time. But time changes fast and finally I got about zero channels. My [...]

[Les mer →]

Emneord: ·

Android · Teknologi

Rooted my HTC Desire and installed CyanogenMod

20. juli 2011 · Comments Off

Got tired of running the old Android 2.2 Froyo firmware on my HTC Desire, so I decided to root it and upgrade to a custom Android ROM. Rooting Android Rooted the phone using the unrevoked tool according to the steps of this article at theunlockr.com. This tool also runs on Linux. You might have to [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , , ,

Arkitektur · Programmering · Teknologi

Strukturell utviklingsarkitektur

5. april 2011 · 2 kommentarer

Programkode har ikke alltid samme struktur som kjørende kode. Det kan være dynamisk kode som blir generert, malverksfiler som kompileres, konfigurasjon som hentes inn fra flere kilder som kan overstyres under kjøring. CSS og Javascript er også programmeringsspråk og bør behandles således. Kode kjører i forskjellige miljøer, enten det er på en web-server, i en [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , , ,

Arkitektur · Teknologi

Programkode og modulbasert arkitektur

1. mars 2011 · Comments Off

Med modulbasert arkitektur gjelder det å dele opp systemet som skal lages i moduler av håndterbar mengde kode og funksjonalitet, hvor hver modul er ekspert på sitt ansvarsområde og eksponeres til resten av systemet igjennom veldefinerte grensesnitt. Utenfra fungerer en modul som en sort boks; man gir beskjeder inn og man får svar tilbake. Man [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , , ,