Alt om ingenting og litt i mellom En blogg av Knut-Olav

Innlegg merket med 'Programmering'

English-posts · Jobb · Programmering

Cowboy coding

9. desember 2009 · Én kommentar

Cowboy coding seems interesting, and it might be just that I have been doing when developing Madcow, a PHP web framework. However, it is not the same as Scrum. Many projects tend to fail using the Scrum methodology, possibly because of the lack of clearly defined roles, and then fall back to something looking like [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , ,

Programmering

Fortsetter jakten på MySQL-features

5. november 2009 · Comments Off

I dag kom jeg over noe merkelige greier i MySQL. I en SELECT-spørring hvor jeg bruker WHERE for å søke etter strenger, så betyr det ingenting om jeg spør mot en tom streng eller masse mellomrom. Jeg har en tabell som heter “texts” med kolonnene “uuid”, “name” og “content”. Feltet “content” er av type TEXT [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

Programmering

MySQL på nye fremmednøkkeleventyr

13. oktober 2009 · Comments Off

Ikke så lenge siden skrev jeg om MySQL sine problemer med datatyper og NULL-konstraints. Og problemene stopper ikke der. Jeg kom i dag over en merkelig og helt uforståelig bug i MySQL. Eller, det heter vel kanskje feature når det gjelder MySQL. Ta følgende scenario: En kolonne “disabled_reason_ref” i tabellen “countries” refererer til feltet “uuid” [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , ,

Programmering

MySQL – mangel på integritet

3. oktober 2009 · Én kommentar

MySQL gjør mye rart. Her har vi en ganske normal tabell, med kolonner som krever en verdi og med kolonner av forskjellige datatyper. Fire av kolonnene i tabellen kan ta default verdier, resten kan det ikke. mysql> DESC user_status; +——————-+————–+——+—–+———+——-+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +——————-+————–+——+—–+———+——-+ | [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

English-posts · Programmering

Could not dupe: Bad file descriptor

8. september 2009 · 2 kommentarer

Ok, so I have been debugging a Perl application that I wrote about six months ago. Basically it creates some meta data and copies files to other user accounts using SSH. For file transfer it uses File::RsyncP and for remote control it uses Net::SSH::Perl. Some times I get the error message Could not dupe: Bad [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

Programmering

Javascript-feilsøking

23. juli 2009 · Comments Off

Javascript kan være, err, jeg mener er vanskelig å feilsøke. Firebug-modulen til Firefox hjelper langt på vei, men jeg har stadig klødd meg i hodet over merkelig oppførsel. Jeg liker objektorientering, så jeg lager for det meste klasser i Javascript. Med objektorientert Javascript kommer også et lass av workarounds og hacks for å få dette [...]

[Les mer →]

Emneord: · ,

Programmering

Asynkron Perl med Proc::Simple

5. mars 2009 · 2 kommentarer

Jeg har nettopp skrevet en web-applikasjon i Perl basert på web-rammeverket Catalyst. Noe av det denne applikasjonen gjør er å flytte filer, og ofte er dette store filer, på nærmere 1 GB hver. Dette tar tid, spesielt når det skjer mellom to maskiner over en SSH-forbindelse. Siden dette er en web-applikasjon medfører dette at koblinga [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

English-posts · Programmering · Teknologi

Howto bypass Weblogic security model

28. oktober 2008 · 2 kommentarer

Oracle Weblogic (former BEA Weblogic) enforces a security model by default that is unhealthy for developers writing REST web services or other kinds of web applications using HTTP Authentication for security. By default, when sending an HTTP Authentication header, Weblogic will check its own security realms for users matching the username and password. If there [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , ,

Programmering

Ny værvarslingstjeneste!

1. mai 2008 · Comments Off

Varsel er en værtjeneste hvor du kan be om et værvarsel på en dato fram i tid. Du vil da få værvarselet tilsendt på e-post når varselet er tilgjengelig. Bakgrunnen for prosjektet er en konkurranse som Meteorologisk Institutt og YR.no har invitert til. Varsel integrerer og mottar værdata fra yr.no. Applikasjonen er skrevet i Perl [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , , , ,

Programmering

Web frameworks – Comparing Catalyst and Symfony

1. februar 2008 · 3 kommentarer

Ruby on Rails has become unbelievably popular the last couple of years. It divides applications into three layers; models, views and controllers, or the shorter term MVC. This means that the presentation is separated from the application logic and the data. It seems that everyone wants to make their own Ruby on Rails clone, and [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , , , ,