Linux · Video

Surround over HDMI med mpv i Linux

16. mars 2021 · Ingen Kommentarer

Dette er en “note to self”, etter å ha søkt litt rundt på Internett etter løsning på hvordan å få surround-lyd over HDMI med mpv, og ikke bare stereo.

$ mpv \
  --audio-channels=5.1,stereo \
  --audio-spdif=ac3,eac3,dts-hd,truehd \
  --audio-device=alsa/hdmi:CARD=PCH,DEV=0 \
  audiofile.mp4

Fant tipset på https://forum.manjaro.org/t/how-do-i-enable-surround-sound-in-pulseaudio/56394.