Teknologi

Idéer til videreutvikling av Bifrost

13. mai 2008 · 7 Kommentar

Som tidligere utvikler på Bifrost-prosjektet har jeg gått og tenkt på en del nyttige funksjoner og andre mindre artigheter som kan bygges inn i Bifrost.

Hvis du ikke er kjent med Bifrost fra før kan du lese min introduksjon til løsningen her på bloggen min.

Behandling av utskriftsjobber
Her er noen forslag til ny funksjonalitet for behandling av utskriftsjobber.

Endre antallet kopier som skal skrives ut av dokumentet og sorteringsopsjoner, om alle kopiene av hver side kommer med en gang eller om alle sidene skrives ut før neste kopi skrives ut.

Sende utskriften som PDF per e-post. Nå blir utskriften sendt per e-post dersom den utgår, og bare som Postscript-fil, som kan være vanskelig for Windows-brukere å åpne uten tredjeparts verktøy.

Legge på filtere, som vannmerker eller utydeliggjøre innholdet på siden. Vannmerker som “COPY” eller “COPYRIGHTED MATERIAL”, “SECRET” og “CONFIDENTIAL” kan være aktuelle, også oversatt til norsk.

Personidentifisering
Løsningen støtter for siden kun magnetkort, men også pinkoder som tastes inn på et lite numerisk tastatur kan være aktuelt. Videre kan RFID benyttes, kanskje sammen med en pinkode.

Bruk av retinascanner eller fingeravtrykkleser kan være problematisk, på grunn av streng personvernslovgivning. Ikke misforstå meg, jeg er veldig glad for personvernet slik det er, så dette har jeg full forståelse for. Slik identifisering er trolig i drøyeste laget for de fleste tilfeller, men i militære baser kan dette være helt kritisk for å sikre utskrifter.

Autentisering på PC
Til nå brukes stort sett Samba for utskrift. På Linux, Windows og OS X betyr det at brukernavn og passord må lagres i en konfigurasjon på PC-en, som gjør PC-en til en énbrukermaskin. For at dette skal fungere på en flerbrukermaskin må det utvikles en ny driver som ber brukeren om å skrive inn brukernavn og passord når utskriften skjer. Denne driveren bør også huske denne autentiseringen i en kort periode, slik at brukeren slipper å skrive inn sitt passord gjentatte ganger.

Alternative løsninger
Hva hindrer oss å bruke Bifrost til noe annet enn utskrift? Jeg har en idé om å bruke Bifrost til å scanne dokumenter. Man har en scanner som enten må ha nettverksgrensesnitt eller kobles til en PC som kjører en tjeneste som må utvikles for formålet. Man kobler så til en kortleser opp mot scanneren, på samme måte som det gjøres mot skrivere i dag. Når man drar kortet i leseren så starter scanneren å lese inn dokumentet og lagrer det mot brukeren din på serveren.

Mulig kan kopien legges i utskriftskøen som en helt vanlig utskrift, så kan du dra kortet i skriveren ved siden av og få kopien skrevet ut. Hvis man da har en web-terminal kan man også få lagt på et “COPY”-vannmerke (se over).

Det viktigste er at det blir en enklere måte å få scannet inn et dokument på enn de fleste av dagens løsninger, hvor man må logge på en PC, scanne inn dokumentet og overføre det på en minnepinne eller sende per e-post. Det tar gjerne litt tid når man skal åpne programmer og sende kopier, og det kan fort oppstå kø på scanner-maskinen. Bifrost kan løse det enkelt med at dokumentet som ligger i scanneren sendes direkte til eieren av magnetkortet, så er scanneren klar til neste person.

Dette er et rent teoretisk forslag som ville vært kult å gjennomføre. Den dagen noen ønsker slik funksjonalitet har jeg svært så gjerne lyst til å være med på prosjektet. Bifrost er kult.