Klagemuren · Teknologi

Er Softgrid ment for desktop, eller er dette bare en spøk?

14. juni 2008 · Ingen Kommentarer

Jeg ble veldig fasinert over en artikkel på ITpro i dag om virtualisering på Windows ved bruk av Softgrid. Det jeg la spesielt merke til ved artikkeln var at det ikke var anbefalt å kjøre Microsoft Outlook i Softgrid på grunn av problemer med profiler, osv, bla bla…

Her er min kommentar til artikkelen, gjengitt ordrett:

Virtualisering i mine øyne er fullstendig virtualisering hvor du virtualiserer et helt OS. Dermed får du -faktisk- Outlook til å fungere slik du forventer at en e-postleser skal fungere. At Microsoft ikke har forstått dette er helt utrolig. VMware og Xen har gjort dette korrekt.

Derimot har Microsoft kanskje gått mer i retning av hva som kan sammenlignes med vserver på Linux, altså å virtualisere tjenester på en server (eller en arbeidsstasjon, for den saks skyld). På en annen side, hvem er så ufattelig opptatt av å kjøre Outlook i et virtualisert miljø?

Faren for virus er selvsagt en faktor, men hvis man er klare for å innføre Softgrid på grunn av virusfare bør man kanskje vurdere en ny leverandør av e-posttjensten…