Teknologi

Forskjellen på en tekniker og en økonom?

25. november 2008 · 3 Kommentar

I en samtale med en god venn kom vi inn på forskjellene mellom en tekniker og en økonom. De tenker, ikke så veldig overraskende, svært forskjellig.

– Knut-Olav: min matte begrenser seg til 0 og 1
– Steffen: Hehe, 0 og 1. Jeg driver bare med kvasimatte.. h for tallfestet humankapital og u for fagforeningers innflytelse
– Knut-Olav: “Det mest usympatiske ved datamaskiner er at de bare kan si ja eller nei, ikke kanskje.” (sitat Birgitte Bardot)
– Steffen: Hehe. hadde økonomer skapt datamaskinen kunne den hverken ha sagt ja eller nei, men bare kanskje