Linux · Server · Teknologi

Installasjon av Debian i XEN krever 1GB minne i Xen-konfigurasjon

17. september 2023 · Ingen Kommentarer

Jeg skulle installere Debian i Xen-node og fulgte oppskriften på https://wiki.xenproject.org/wiki/Debian_Guest_Installation_Using_Debian_Installer.
Jeg forsøkte netinst og cdrom via pygrub, men ingen av metodene fungerte.

Jeg fikk feilmeldinger ala:

[  2.957523] steal-ctty[125]: segfault at 0 ip 00007fbce02c4160 sp
00007ffe4dde3830 error 4 in libc.so.6[7fbce021f000+148000]
[  2.957551] Code: 8b e8 74 36 04 00 0f 1f 40 00 55 48 89 e5 41 57 41 56 41 55 41
54 53 48 83 ec 48 64 48 8b 04 25 28 00 00 00 48 89 45 c8 31 c0 <80> 3f 00 0f 84
47 01 00 00 49 89 f4 be 2f 00 00 00 48 89 fb 49 89
Segmentation fault
cat: can't open '/var/log/reopen-console': No such file or directory
rm: can't remove '/var/log/reopen-console': No such file or directory
touch: /var/run/brltty-Xorg: No such file or directory

Tok ikke vare på mine eksakte feilmeldinger, men jeg fant mailingliste-tråden https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=932149 om problemet, og med løsningen.

Selv om Debian er ganske gjærrig på CPU- og minnebruk, så viste det seg at jeg måtte sette “memory=1024M” i Xen-konfigurasjonen til den nye virtuelle serveren. Det holdt ikke med 512M.

Jeg endte opp med å installere fra CDROM-image med kernel og initrd fra https://deb.debian.org/debian/dists/Debian12.1/main/installer-amd64/current/images/cdrom/xen/.
Og med følgende XEN-node-konfigurasjon i /etc/xen/vm_srv-2023-1:

name = "srv-DEBIAN"

kernel = "/xen/install-media/Debian12.1-installer-amd64-cdrom-xen/vmlinuz"
ramdisk = "/xen/install-media/Debian12.1-installer-amd64-cdrom-xen/initrd.gz"
extra  = "debian-installer/exit/always_halt=true -- console=hvc0 xencons=tty"

vcpus = 1
memory = 1024

vif = [ 'mac=00:11:22:33:44:55,bridge=xenbr0' ]

disk = [
  'file:/xen/install-media/debian-12.1.0-amd64-netinst.iso,xvdd:cdrom,r',
  'phy:/dev/vg-data/xen-srv-DEBIAN-root,xvda,w',
  'phy:/dev/vg-data/xen-srv-DEBIAN-swap,xvdb,w'
]

on_poweroff = 'destroy'
on_reboot  = 'restart'
on_crash  = 'restart'