tilbake til prosjektbeskrivelse

Kildekode

Kildekoden til Varsel er lagt på Github. Systemet er skrevet i Perl og bygget på web-rammeverket Catalyst.

Weather::YR

Perl-biblioteket Weather::YR som Varsel avhenger på, er å finne på CPAN.