Velkommen til Værvarsel rett hjem

Varsel er en værtjeneste hvor du kan be om et værvarsel på en dato fram i tid. Du vil da få værvarselet tilsendt på e-post når varselet er tilgjengelig. Dette vil normalt være omtrent 10 dager før datoen du har valgt.

Om prosjektet

Varsel tilbyr en værvarslingstjeneste. Hvem som helst kan registrere seg og motta værvarsler per e-post.

Du velger et sted ved å søke fram på kartet eller med stedsnavn og datoen du ønsker varselet for. Du vil så motta en e-post med værvarselet så snart varselet er klart og tilgjengelig fra YR og Meteorologisk Institutt. Dette vil normalt være 10 dager i forkant.

Du vil også motta oppdateringer på varselet dersom værvarselet er blitt endret fra forrige e-post du mottok. Det vil hjelpe deg til å følge med på endringer i værvarselet. Du trenger dermed ikke lenger å følge med på når værmeldingen går på TV eller kontinuerlig sjekke været på tekst-TV eller Internett. Dersom det skjer en endring i været, så får du vite det på e-post.

Til slutt vil du motta en e-post som bekrefter avslutning av varslingstjenesten, sammen med ferskeste værvarsel.

Nytteområder

Det finnes noen svært gode nytteområder for denne tjenesten, som du kan benytte deg av.

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er en konkurranse som Meteorologisk Institutt og YR.no inviterte til i 2008.

Kriteriene for konkurransen var å lage en applikasjon (enten desktop, web eller mobil) som benytter værdata fra yr.no, lisensiert under GPL 2 eller høyere, og at det måtte vises en lenke tilbake til http://yr.no.

Mitt bidrag til konkurransen var Varsel, i versjon 0.15. I tillegg leverte jeg et hjelpebibliotek YR i versjon 0.11.

Varsel integrerer og mottar værdata fra yr.no. Løsningen består av to biblioteker, begge skrevet i Perl. Det første biblioteket heter YR og brukes for å hente værdata fra http://api.yr.no. Det andre biblioteket heter Varsel og brukes for å presentere en webside for brukerne, for å registrere nye varslinger og kontrollere om nye værvarslinger skal sendes ut per e-post.

Kildekode

Du finner kildekode og lenker for å laste ned Varsel- og YR-bibliotekene på egen side. Her beskrives også hvordan man sjekker ut kildekoden.

Om forfatter

Mitt navn er Knut-Olav Hoven og er utvikler av Varsel.