Programmering · Teknologi

Konvertere mellom store og små bokstaver i PHP med mb_convert_case / strtolower

7. mars 2007 · Ingen Kommentarer

Jeg følger opp gårsdagens innlegg med et nytt PHP-tips, denne gangen for å konvertere mellom store og små bokstaver. Til dette kan funksjonen mb_convert_case benyttes.

Dersom man utvikler nettsider som skal ha støtte for flere språk er det vanskelig å komme utenom UTF-8, unicode. Ofte vil man teste på en variabel om den matcher et sett med konstanter eller andre variable som brukere skriver inn. Brukere er generelt sett svært ustabile når det gjelder hva input som kan komme inn til serveren, spesielt når det gjelder bruk av store og små bokstaver.

Et eksempel på dette er tagger i WordPress. Hvorfor skal man måtte ha to separate tagger som betyr det samme bare fordi den ene ble skrevet med stor forbokstav mens den andre med liten? Her kan det være kjekt å bruke PHP-funksjonen strtolower, helt til man kommer til spesielle bokstaver og tegn som ikke finnes i tegnsettet man normalt bruker, ofte ISO-8859-1 av en variant. Dette kan fungere greit dersom teksten som kommer inn er i samme tegnsett som serveren benytter, men når det gjelder unicode så er saken annerledes.

Strenger eier ingen informasjon om hvilket tegnsett som benyttes, dette må utviklere holde orden på. Funksjonen strtolower takler unicode svært dårlig. Spesielle tegn, som de norske bokstavene æøåÆØÅ, kodes i unicode med lengden av to vanlige bokstaver. Dette fører til at strtolower deler disse tegnene i to før den utfører konverteringen. Resultatet av dette blir mest sannsynlig et uventet tegn som nettleseren har problemet med å vise. Selv har jeg sett ?-tegnet ganske ofte ;)

Løsningen rundt dette problemet er å benytte PHP-funksjonen mb_convert_case. Som vist i eksempelet konverteres tekststrengen til små bokstaver, lowercase:


// UTF-8 tekststreng
$orig_string = 'Hei på deg. Hvordan er været i Østfold?';
$new_lower = mb_convert_case($orig_string, MB_CASE_LOWER, 'UTF-8');
echo $new_lower;

Funksjonen echo vil her skrive ut: hei på deg. hvordan er været i østfold?

Den første parameteren til mb_convert_case er tekststrengen som skal konverteres, mens den andre angir hvilken type konvertering som skal utføres, i form av en konstant. Følgende konstanter kan gis til mb_convert_case:

  • MB_CASE_LOWER: konvertere til små bokstaver
  • MB_CASE_UPPER: konvertere til store bokstaver
  • MB_CASE_TITLE: konvertere til stor forbokstav i hvert ord

Funksjonen mb_convert_case tar også en parameter som forteller hvilket tegnsett som ønskes brukt ved konvertering. På noen forum og mailinglister foreslås det at man kan bruke funksjonen setlocale før strtolower for å sette hvilket tegnsett som skal benyttes, men dette hjalp ikke i mitt tilfelle. Funksjonen mb_convert_case tar utgangspunkt i at tekststrengen er i unicode og klarer derfor å konvertere norske spesialtegn på en utmerket måte.