Alt om ingenting og litt i mellom En blogg av Knut-Olav

Innlegg merket med 'Programmering'

English-posts · Programmering · Teknologi

Java RMI connectivity debugging

19. februar 2015 · Comments Off

When RMI connection fails with java.net.ConnectException: Connection refused it might be hard to figure out which hostname and port it tried to connect with, especially in third party libraries. To enable debug logging in RMI connectivity, which logs hostname and port number, set this system property: sun.rmi.transport.proxy.logLevel=BRIEF Can also be set runtime with System.setProperty before [...]

[Les mer →]

Emneord: · ,

Programmering

MIME Multipart, boundary og linjeskift

3. august 2012 · Comments Off

MIME Multipart-meldinger er kresne og er vanskelige å håndkode. Det er allikevel mulig å håndkode dem hvis man har god nok teksteditor (som kan vise kontrolltegn som linjeskift) og god tålmodighet og tunga rett i munnen. MIME-meldinger krever CRLF-endinger på linjene før og etter boundary-kodene og etter hver MIME-header. I eksempelet nedenfor representeres hvert linjeskift [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , ,

Arkitektur · Programmering · Teknologi

Strukturell utviklingsarkitektur

5. april 2011 · 2 kommentarer

Programkode har ikke alltid samme struktur som kjørende kode. Det kan være dynamisk kode som blir generert, malverksfiler som kompileres, konfigurasjon som hentes inn fra flere kilder som kan overstyres under kjøring. CSS og Javascript er også programmeringsspråk og bør behandles således. Kode kjører i forskjellige miljøer, enten det er på en web-server, i en [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , , ,

English-posts · Programmering · Teknologi

How to build PHP extension tidy as shared object

26. oktober 2010 · Comments Off

If you already got a PHP installation setup, you may need another extension/module from the PHP source tree. You can build and install that single module from the source while keeping the rest of the PHP installation intact, but the documentation of building shared PHP modules is poor. In my case I needed the tidy [...]

[Les mer →]

Emneord: · ,

Programmering

MySQL, PHP, MDB2 og NULL-problemer

2. oktober 2010 · Comments Off

MDB2 har en fin kompatibilitetsliste for å kompansere for problemer i Oracle SQL, men disse er også aktivert for andre databaser. Med andre ord så blir tomme strenger (“”) behandlet som NULL. Dermed rapporterer MySQL med en feilmelding dersom du forsøker å sette en tom streng i et “NOT NULL”-felt. Hurra! Heldigvis går det an [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

Jobb · Programmering · Teknologi

JavaZone jz10 dag 2

19. september 2010 · Comments Off

Nå er det riktignok gått halvannen uke siden JavaZone var over, men en kort oppsummering av dag to kan allikevel tillates. På den andre dagen, 9. september, lærte jeg litt om “Matching Engines”, om høye krav til ytelse og nøyaktighet og fikk virkelig innblikk i at tid koster penger, spesielt på nedetid. Videre lærte jeg [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

Jobb · Programmering · Teknologi

JavaZone jz10 dag 1

9. september 2010 · Comments Off

Dag 1 er over for JavaZone 2010. Det har vært mange temaer og tankene svever nå litt rundt i skyen foreløpig. Jeg lærte i dag at hvis man plasserer en Map/Reduce-jobb hos Amazon, så tar det ca 30 ganger lenger tid å kjøre enn på en laptop. Jeg lærte at hvis webappen din sliter under [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

Android · English-posts · Programmering

Debugging Google Maps in Android applications – uses-library

20. juli 2010 · Comments Off

If your application is failing with a ClassNotFoundException of the class com.google.android.maps.MapView, then the uses-library tag might be misplaced or missing from the application manifest XML. When adding Google Maps to your Android application, make sure that the <uses -library>-tag is inside the <application>-tag of the manifest XML. This might be obvious, but I got [...]

[Les mer →]

Emneord: · ,

Android · English-posts · Programmering · Teknologi

Debugging your Android application

9. januar 2010 · Comments Off

I am novice on Android application development, slowly starting to understand the architecture. I particularly like that communication between applications and data storage are resource centric. But anyway… If you have been developing mobile applications for Android you have most likely seen some exceptions in the Eclipse debugger that you don’t understand, maybe not the [...]

[Les mer →]

Emneord: · ,

English-posts · Programmering

Don’t sort on tokenized strings in Solr

15. desember 2009 · Én kommentar

Apache Solr is a very powerful index and search engine. Unfortunately it does have some flaws, at least I think this issue is somehow not “by design”. If you are going to use a field to sort on, make sure you use one of the native data types in Solr, and don’t enable any tokenizer [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , ,