Jobb · Programmering · Teknologi

WordPress plugins – Front Controller

8. mars 2007 · 2 Kommentar

WordPress støtter utvidelser via plugins. Plugins kommuniserer med WordPress-kjernen ved å hekte seg på kroker (hooks). Disse krokene blir eksekvert visse steder i koden, for eksempel når en side med poster skal vises, når en bruker opprettes eller når en post slettes.

Det er en handlingskrok (action hook) som heter “init” som blir kalt på rett før themet skal lastes inn for presentasjon av postene. Når denne kroken skal eksekveres er plugins lastet og innstillinger lest fra databasen, så denne kroken egner seg svært godt for det jeg nå skal vise, nemlig hvordan man kan kalle på funksjoner i sin egen plugin med via lenker på siden, med HTML forms eller via Javascript og AJAX.

Jeg har ofte hatt behov for å kalle på funksjoner i min plugin fra Javascript på siden, også kjent som Ajax/Web2.0. Jeg har utviklet en plugin som lar brukeren sette et filter, slik at kun innlegg som matcher dette filteret vil bli vist. Jeg skrev denne pluginen på jobben og den er foreløpig kun for internt bruk og er derfor ikke tilgjengelig, men det hindrer meg ikke i å forklare hvordan jeg har brukt denne teknikken.

Dette filteret settes i cookie i nettleseren til brukeren slik at filteret er aktivt helt til brukeren bytter til et annet filter. Filtere kan ligge i nivåer underhverandre. Tenk på det som kategoriene i WordPress, hvor kategorier kan ha en forelderkategori. Jeg skal her vise to eksempler hvor jeg først bruker en link for å bytte til et annet filter, for så å vise hvordan jeg bruker AJAX for å hente en liste med filter.

Linken for å bytte filter kan for eksempel se slik ut:

<a href="http://example.com/?myplugin=set&filter=sport">Sport</a>

Da har jeg behov for en sjekk i min plugin, som jeg har valgt å kalle “myplugin” (ja, jeg vet, men dette er ikke navnet på min ekte plugin ;) ), for å kunne snappe opp ønsket om å bytte filteret til “sport”. Jeg har valgt kodeordet “myplugin”, det samme som navnet på pluginen jeg har skrevet for å minke risikoen for navnekollisjon. Jeg har en funksjon jeg har hengt på “init”-kroken som sjekker om kodeordet er blitt angitt i adressen samt om det finnes en passende handling å utføre.

I eksempelet nedenfor viser jeg også PHP-kode som tar i mot ønsket om å liste ut alle filtere som har et angitt filter som forelder. Legg merke til dersom testen matcher ‘list’ vil den printe ut listen for så å dø, hardt og brutalt. Dette er faktisk ønskelig fordi vi skal utføre et asynkront kall med Javascript, noe som betyr at nettsiden ikke skal lastes på nytt, men bare en liten del av nettsiden skal oppdateres. Det som PHP-scriptet skriver ut i eksempelet nedenfor blir hentet opp av Javascriptet som utførte kallet, klar til å inkluderes på nettsiden. Om det er en <select>-liste, en rekke med checkboxer eller noe annet som gjøres med denne listen bestemmes av Javascriptet.


$myplugin = new MyPlugin();
add_action('init', array(&$myplugin, 'check_action'));
//
// Hovedklassen i min plugin
class MyPlugin {
  function check_action() {
    $action = _REQUEST['myplugin'];
    switch($action) {
      case 'set':
        $this->set_filter($_REQUEST['filter']);
        break;
      case 'list':
        $list = $this->get_list($_REQUEST['parent']);
        echo $list;
        exit;
    }
  }
  // Setter nytt filter
  function set_filter($filter = '') {
    // Setter en cookie for brukerens nettleser
  }
  // Returnerer en liste med filtere som har en angitt forelder
  function get_list($parent = '') {
    // finner og returnerer listen med angitt forelder
  }
}

Hvordan Javascriptet som utfører dette asynkrone kallet er programmert skal jeg ikke komme inn på her. Det er et for stort tema å skrive om i denne artikkelen, men det finnes gode ressurser på Internett om AJAX, Google vet det meste. Det kan være verdt å sjekke ut Cross-Browser XMLHttpRequest, som gjør det enklere å bruke Ajax uten at man vrir seg i smerte over de mange forskjellige teknikkene som er brukt i nettlesere.