Klagemuren · Teknologi

OOXML er søppel

20. april 2008 · 3 Kommentar

Jeg vet det er i seneste laget, men jeg får komme med noen ord likevel.

Jeg har vært svært misfornøyd med ISO sin beslutning om å godkjenne Office Open XML (OOXML). I mine øyne strider det imot all fornuft. ISO har allerede godkjent en standard for dokumentformater, en åpen standard som heter Open Document Format (ODF). To konkurrerende internasjonale standarder vil gjøre at begge formater blir mer svekket enn om bare én hadde stått alene.

Dette høres kanskje ut som monopol, men det er det ikke i dette tilfellet. Open Office som var de første til å implementere ODF får ikke monopol av den grunn. ODF er en åpen og fri standard, som betyr at spesifikasjonen ligger fritt tilgjengelig, åpen for alle, slik at hvem som helst, når som helst, kan implementere spesifikasjonen. Derimot er det ikke like fritt med Microsoft sitt dokumentformat OOXML.

For det første må jeg kritisere navnet: Office Open XML. Spesifikasjonen er ikke åpen og fritt tilgjengelig. Spesikasjonen er mangelfull og inneholder referanser til godt bevoktet funksjonalitet i Microsoft Office, som gjør det svært vanskelig for andre å implementere spesifikasjonen uten å betale i store summer til Microsoft. I tillegg likner navnet alt for mye på Open Office, som er et godt opparbeidet varemerke.

Søppel
OOXML er søppel. Spesifikasjonen er allerede brukken i MS Office 2007. Når man skriver inn flyttall i et regneark og lagrer er det ikke tallene du skriver inn som blir lagret, men den interne representasjonen som applikasjonen tolker det som. Dette åpner for at avrundingsfeil blir lagret i dokumentet som kan få alvorlige følger når man åpner dokumentet i en annen applikasjon.

OOXML lagrer datoer i dokumentene på det formatet som følger språket som applikasjonen kjører under. Det gjør at hvis jeg lagrer dokumentet med en norsk versjon av MS Office 2007 vil datoer bli lagret som 20.04.2008. Dette er ikke et gyldig datoformat i USA, hvor dem bruker 04/20/2008. ODF lagrer datoer i ett uniformt format spesifisert i ISO-standarden 8601 og valg av språk lagres i et stilark som brukes for å presentere datoen for brukeren.

Ja fra Standard Norge
Til slutt vil jeg si noen ord om prosessen som førte til JA-stemmen fra Standard Norge. Faen, at det går an! Av 23 medlemmer i komiteen som vurderte OOXML, stemte 21 nei. Disse ble gradvis ekskludert av komiteen og avgjørelsen ble til slutt tatt av tre personer. TRE PERSONER. To av disse stemte ja, og det ble den avgjørende beslutningen. Av disse jobber den ene for Microsoft, og den andre for StatoilHydro som er en partner av Microsoft. Ingen av bemerkningene gitt av Standard Norge i høst er blitt rettet i spesifikasjonen og dette ble ikke tatt hensyn til når Standard Norge leverte sin ja-stemme. Er dette rettferdig? Er dette demokrati? Nei!

Må også legge til noen ord om Shazhad Rana. Jeg mener Shazhad Rana har tråkket langt over streken. Han har misbrukt sin kjendisstatus ved å drive lobbyvirksomhet. Han er betalt av Microsoft for å være talsmann for å fronte OOXML som standard. Ekkelt!

Hva har så skjedd etter dette? Tidligere leder for Standard Norge, Steve Pepper, skrev et åpent brev til ISO hvor han ber ISO se bort i fra norges stemme, gikk av som leder i protest og ledet an OOXML-demonstrasjonen i Oslo den 9. april.

Følg med videre på hjemmesidene til NoOOXML.

Kilder:
Skandaleprosess av Standard Norge
Microsoft Office XML formats? Defective by design