Klagemuren · Konspirasjon

Lei av Hijab-mas

16. februar 2009 · Ingen Kommentarer

Nå har Hijab-maset pågått i mange uker, som er mange uker for mye. Politiet har retningslinjer når det gjelder uniform. Politiet har en yrkesstolthet, på lik linje med alle andre yrker. De skal tydelig vise for folket at de tilhører politiet. Det bør ikke endres.

Å få den jobben man har lyst på er ingen rett. Det er et privilegie. Kan man ikke rette seg etter de plikter man har i en jobb får man heller velge et annet yrke.

Et annet eksempel, som setter dette litt på spissen men allikevel har mange likheter, så vil man aldri kunne tillate at arbeidere i anleggsbransjen ikke bruker hjelm på et anleggsområde, ikke selv om noen skulle ønske å kunne ytre sine religiøse meninger og standpunkter. Det ville ikke vært forsvarlig. Faktisk ville arbeidstilsynet ha stengt arbeidsplassen i slike tilfeller.

På samme måte vil det ikke være forsvarlig å forandre på måten politiet framtrer på, enten det gjelder handlingsmåte eller uniform. For nordmenn flest, så er ukjent noe som er skummelt. Det er ikke forsvarlig om politiet skulle bli noe som er ukjent…