Alt om ingenting og litt i mellom En blogg av Knut-Olav

Programmering

Asynkron Perl med Proc::Simple

5. mars 2009 · 2 kommentarer

Jeg har nettopp skrevet en web-applikasjon i Perl basert på web-rammeverket Catalyst. Noe av det denne applikasjonen gjør er å flytte filer, og ofte er dette store filer, på nærmere 1 GB hver. Dette tar tid, spesielt når det skjer mellom to maskiner over en SSH-forbindelse. Siden dette er en web-applikasjon medfører dette at koblinga [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,