Alt om ingenting og litt i mellom En blogg av Knut-Olav

Programmering

Fortsetter jakten på MySQL-features

5. november 2009 · Comments Off

I dag kom jeg over noe merkelige greier i MySQL. I en SELECT-spørring hvor jeg bruker WHERE for å søke etter strenger, så betyr det ingenting om jeg spør mot en tom streng eller masse mellomrom. Jeg har en tabell som heter “texts” med kolonnene “uuid”, “name” og “content”. Feltet “content” er av type TEXT [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

Programmering

MySQL på nye fremmednøkkeleventyr

13. oktober 2009 · Comments Off

Ikke så lenge siden skrev jeg om MySQL sine problemer med datatyper og NULL-konstraints. Og problemene stopper ikke der. Jeg kom i dag over en merkelig og helt uforståelig bug i MySQL. Eller, det heter vel kanskje feature når det gjelder MySQL. Ta følgende scenario: En kolonne “disabled_reason_ref” i tabellen “countries” refererer til feltet “uuid” [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , ,

Programmering

MySQL – mangel på integritet

3. oktober 2009 · Én kommentar

MySQL gjør mye rart. Her har vi en ganske normal tabell, med kolonner som krever en verdi og med kolonner av forskjellige datatyper. Fire av kolonnene i tabellen kan ta default verdier, resten kan det ikke. mysql> DESC user_status; +——————-+————–+——+—–+———+——-+ | Field | Type | Null | Key | Default | Extra | +——————-+————–+——+—–+———+——-+ | [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,