Alt om ingenting og litt i mellom En blogg av Knut-Olav

Infrastruktur · Linux · Teknologi

Millioner av filer i samme katalog på filsystemet i Linux

2. desember 2014 · Comments Off

På jobb her om dagen kjørte vi i to-hundre (nye filer i sekundet) “rett i en veggen”, da antallet filer på filsystemet ble for mange og alt gikk i stå. Hovedsaklig møtte vi på to problemer: ingen flere ledige inodes, og lang venting på å liste ut alle filene, med millioner av filer lagret i [...]

[Les mer →]

Emneord: · ,

Infrastruktur · Teknologi

Bigdata RDF-server erfaringer

23. juni 2014 · Comments Off

I jobbsammenheng jobber jeg mye med modellering av data i RDF. Vi har lenge lagret RDF-grafer som filer på disk, men har den siste tida undersøkt flere RDF-databaser. Felles for de fleste grafdatabaser er at de trives best i RAM. Store installasjoner som skryter av å lagre milliarder av tripler består enten av servere med [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , ,

English-posts · Teknologi

Redshift – a Linux tool for late nights

6. september 2012 · Comments Off

Redshift is a nice Linux tool for adjusting the color temperature of the screen according to time of the day. At night this tool makes the screen a bit warmer, so your eyes wont “hurt” so much of the otherwise so bright display of your desktop background, browser or editor. You provide the tool with [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,

English-posts · Server · Teknologi

Cryptic error message from Courier IMAP server – Permission Denied

2. juli 2012 · Comments Off

I have debugged this error message for the last couple of days. Jul 1 23:11:56 lance imapd: LOGIN, user=knut-olav@hoven.ws, ip=[::ffff:AAA.BBB.CCC.DDD], port=[48700], protocol=IMAP Jul 1 23:11:56 lance imapd: knut-olav@hoven.ws: Permission denied The solution was pretty simple. The /tmp folder had bad permissions. This server was only meant for hosting email services, so bad permissions on /tmp [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , , ,

Arkitektur · Programmering · Teknologi

Strukturell utviklingsarkitektur

5. april 2011 · 2 kommentarer

Programkode har ikke alltid samme struktur som kjørende kode. Det kan være dynamisk kode som blir generert, malverksfiler som kompileres, konfigurasjon som hentes inn fra flere kilder som kan overstyres under kjøring. CSS og Javascript er også programmeringsspråk og bør behandles således. Kode kjører i forskjellige miljøer, enten det er på en web-server, i en [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , , ,

Arkitektur · Teknologi

Programkode og modulbasert arkitektur

1. mars 2011 · Comments Off

Med modulbasert arkitektur gjelder det å dele opp systemet som skal lages i moduler av håndterbar mengde kode og funksjonalitet, hvor hver modul er ekspert på sitt ansvarsområde og eksponeres til resten av systemet igjennom veldefinerte grensesnitt. Utenfra fungerer en modul som en sort boks; man gir beskjeder inn og man får svar tilbake. Man [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , , ,

Arkitektur · Teknologi

Funksjonell og logisk arkitektur i IT-prosjekter

7. februar 2011 · Én kommentar

Som jeg skrev i introduksjonenen til IT-arkitektur så finnes det flere innsynsvinkler til dette temaet. Hva er så mer logisk enn å starte med logisk arkitektur? Det handler om funksjonaliteten, det viktigste i et IT-system og den viktigste årsaken til at IT-prosjekter settes i gang! Et IT-system skal løse et behov for virksomheten, eller kunden [...]

[Les mer →]

Emneord: · , , , , ,

Arkitektur · Teknologi

Hvorfor begynner man med arkitektur?

27. januar 2011 · Comments Off

IT-arkitektur er noe som stadig nevnes; at man trenger en tjenesteorientert arkitektur, en brukerorientert arkirektur, en modulbasert arkitektur, eller kanskje en dataorientert arkitektur. Eller kanskje alt på en gang. Navnelista er lang. Om å skape orden Arkitektur er teknikker som skal hjelpe mennesker til å forstå kompliserte systemer, som igjen skal få kompliserte systemer til [...]

[Les mer →]

Emneord: · , ,